Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

2018

Tammikuu

Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2017 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.

Maa- ja metsätalouden veroilmoitusten (lomakkeet 2 ja 2C) postitus alkaa tammikuun alussa

Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitusten (lomakkeet 2, 2C, 36) postitus alkaa tammikuun alussa

3.1.

Vuoden 2018 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on 12 maksuerää

5.1.

Marraskuun 2017 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.1.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Marraskuun 2017 arvonlisävero, arpajaisvero sekä joulukuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

22.1.

 • Joulukuun 2017 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.1.

Ennakkoveron eräpäivä

 

31.1.

Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä (muut kuin yhteisöt)

Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä

Huom! Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä ja vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2018.
Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2.2018. Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 20.2.2018, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 24.2.2018.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen joulukuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen joulukuussa

Helmikuu

1.2.

 • Vuoden 2018 verokortit tulevat voimaan 
 • Vuoden 2016 jäännösveron 2. eräpäivä (muut kuin yhteisöt)

3.2.

Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, osuuskunnan ylijäämien, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2018

5.2.

 • Joulukuun 2017 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Vuoden 2018 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on alle 12 maksuerää.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 5)
 • Elinkeinoyhtymien lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 6A) 

12.2.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Joulukuun 2017 arvonlisävero ja arpajaisvero sekä tammikuun 2018 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.

15.2.

Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä

20.2.

 • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä, viimeinen jättöpäivä

22.2.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

23.2.

Ennakkoveron eräpäivä

26.2.

Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

28.2.

 • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat arvonlisäveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2017
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla.
 • Kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake 36, 2, 2C, 7) viimeinen palautuspäivä
 • Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 28.2.2018

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen tammikuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen tammikuussa

Maaliskuu

3.3.

Kiinteistöverotuspäätösten postitus alkaa

5.3.

Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

8.3.

Kiinteistötiedot verkossa palvelu avautuu kaikille asiakkaille klo 12.00. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein. 

12.3.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Tammikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä helmikuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen. 

16.3.

Vuoden 2017 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 16.3.2018, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 11.10.2018, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.3.

Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.3.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.3.

Ennakkoveron eräpäivä

31.3.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen helmikuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen helmikuussa

Huhtikuu

Henkilöasiakkaat (myös elinkeinon-, maa- ja metsätaloudenharjoittajana toimivat) saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

3.4.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 8.5. tai 15.5., tarkista päivämäärä lomakkeelta). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Veroilmoituksensa palauttavien elinkeinonharjoittajien VIV-palvelu sulkeutuu
 • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä

5.4.

Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.4.

Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Helmikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä maaliskuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

20.4.

Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.4.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
 • Ennakkoveron eräpäivä

30.4.

Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2017

Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu kaikilla yhteisöillä tilikaudesta riippumatta. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen maaliskuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen maaliskuussa

Toukokuu

2.5.

Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä

 

7.5.

Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

8.5.

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 8.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 8.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 8.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu niillä, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 8.5. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

14.5.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Maaliskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä huhtikuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2018 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

15.5.

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 15.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 15.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 15.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu elinkeinonharjoittajilta ja elinkeinoyhtymiltä sekä niiltä, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 15.5. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

21.5.

Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.5.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.5.

Ennakkoveron eräpäivä

31.5.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen huhtikuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen huhtikuussa

Kesäkuu

5.6.

Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.6.

Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Huhtikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä toukokuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

20.6.

Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

25.6.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
 • Ennakkoveron eräpäivä

30.6.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen toukokuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen toukokuussa

Heinäkuu

5.7.

Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.7.

Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Toukokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä kesäkuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

20.7.

Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.7.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

31.7.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen kesäkuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen kesäkuussa

Elokuu

6.8.

Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa. 

13.8.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Kesäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä heinäkuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2018 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 14.8.2018, jotta korjatut tiedot saadaan ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

20.8.

Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.8.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.8.

Ennakkoveron eräpäivä

28.8.

Verotuspäätösten postitus alkaa  ja niitä postitetaan aina lokakuun lopulle asti (muut kuin yhteisöt).

31.8.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen heinäkuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen heinäkuussa

Syyskuu

Energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset ja Ahvenanmaan metsänhoitomaksupäätöksetpostitetaan asiakkaille.

3.9.

Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä

5.9.

Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.9.

Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Heinäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä elokuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero..

20.9.

Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.9.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

30.9.

 • Vuoden 2017 ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen elokuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen elokuussa

Lokakuu

5.10.

Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

11.10.

Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

12.10.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
 • Elokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä syyskuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

15.10.

Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä

22.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.10.

Ennakkoveron eräpäivä

 

31.10.

 • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2017 toimitettu asiakkaille
 • Vuoden 2017 verotus päättyy
 • Viimeinen ajankohta täydentää ennakkoveroja ennakon täydennysmaksulla on 31.10. (muut kuin yhteisöt)

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen syyskuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen syyskuussa

Marraskuu

1.11.

Vuoden 2017 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa.

5.11.

Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.11.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Syyskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä lokakuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2018 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.

20.11.

Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11.

Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

23.11.

Ennakkoveron eräpäivä

30.11.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen lokakuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen lokakuussa

Joulukuu

3.12.

Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.2.2019

5.12.

Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.12.

Yhteisöjen ennakonpalautus maksetaan tileille (tilikausi on päättynyt 31.12.2017 ja verotus päättyy 31.10.2018).

11.12.

Veronpalautukset vuodelta 2017 maksetaan pankkitileille (muut kuin yhteisöt). Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.

12.12.

Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Lokakuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä marraskuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

20.12.

Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

27.12.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä.

31.12.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Ulosottoon lähetetään verot, jotka ovat saaneet ulosottoa koskevan huomautuksen marraskuussa
 • Protestoitavaksi lähetetään verot, jotka ovat saaneet protestointia koskevan huomautuksen marraskuussa
Lähetä linkki työkaverillesi / tulosta: