Om oss

Vi är en i Lovisa verkande bokföringsbyrå, som är medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland, samt av stiftelsen för bokföringsinstitutet auktoriserad bokföringsbyrå. Vår verksamhet har startat redan år 1974, så vi har stor erfarenhet av ekonomiförvaltning.

Våra kunder är såväl små som större inom olika branscher verkande aktiebolag, stiftelser, kommanditbolag, öppna bolag, firmor, samt husbolag och jordbruksföretagare. Dagens elektroniska ekonomiförvaltningsprogram gör det möjligt att betjäna kunder oberoende av deras plats i Finland. Vi kan ge dem samma personliga betjäning i realtid så som de orten verkande företag.

Vår yrkeskunniga personal på 4 personer sköter personligt och effektivt bland annat bokföring, bokslut, löneräkning, fakturering, betalningar av räkningar, skatterådgivning samt grundande av företag. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.