“Gör din bokföring smidigt hos oss även om du befinner dig på en annan ort”

Bokföringstjänster

Bokföring, fakturering, reskontrabevakning, leverantörsbetalningar, löner, periodbokslut, årsbokslut, deklarationer och momsredovisning.

Företagsrådgivning

Vi erbjuder tjänster inom ekonomi, lön, skatteplanering och rådgivning för företag/organisationer i ett flertal olika branscher.

Papperlös bokföring

Fokusera på din  affärsverksamheten, vi tar hand om resten! Vi använder oss av Maestro programmet.

Revision

Hos oss får du revisionstjänster av auktoriserad GR-revisor.

Vi har erbjudit revisionstjänster sedan 1977.

ELEKTRONISK BOKFÖRING

Vid elektronisk bokföring har företaget samt bokföringsbyrån användarkoder till samma program. Mapparna blir borta och kommunikationen blir lättare, vilket betyder att företaget får allt bättre betjäning av bokföringsbyrån.

Auktoriserad bokföringsbyrå

Memo är grundat år 1974 och har varit en auktoriserad bokföringsbyrå sedan 1980.

Vi erbjuder rådgivningstjänster för företag/organisationer i ett flertal olika branscher. Hos oss får du hela paketet, dvs. bokföring, fakturering, inköps- och försäljningsreskontran, leverantörsbetalningar, löner, periodbokslut, årsbokslut, deklarationer och momsredovisning.

Tack vare vårt effektiva bokföringsprogram, har vi möjlighet att göra kostnadseffektiv bokföring för både små och stora företag.

Våra kunder

Memo är en bokföringsbyrå i Lovisa. Våra kunder är både mindre och stora företag/organisationer inom ett flertal olika branscher.

Memo har både lokala kunder och kunder längre ifrån som befinner sig t.ex. i Borgå, Kotka, Kouvola och Helsingfors.

Vi betjänar våra kunder på svenska, finska och engelska

GR-revision

Förutom lagstadgad revision, ger vi även intyg för trafiktillstånd för gods- och kollektivtrafik. Vi ger även revisors granskningsrapport för Business Finland och STEA till de som ansöker om understöd av dessa.