2020 – Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

1.1.
Veroilmoitusten postitus
Maa- ja metsätalouden veroilmoitusten (lomakkeet 2 ja 2C) postitus alkaa tammikuun puolivälissä.

Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitusten (lomakkeet 2, 2C, 36) postitus alkaa tammikuun puolivälissä.

1.1.
Verokortti
Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2019 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.

2.1.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa 2019, jäännösveron toinen eräpäivä on 2.1.

7.1.
Rakentamisilmoitukset
Marraskuun 2019 rakentamisilmoitusten määräpäivä. Ilmoitin.fi:ssä olevan katkon vuoksi rakentamisilmoitukset syys-joulukuulta voi antaa poikkeuksellisesti viimeistään 5.2.2020.

7.1.
Ennakkoveron tilisiirtolomakkeet
Vuoden 2020 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on 12 maksuerää.

13.1.
Työnantajasuoritukset
Joulukuun 2019 työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

13.1.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä. Marraskuun 2019 arvonlisävero, ja arpajaisvero sekä joulukuun 2019 ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

20.1.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Joulukuun 2019 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.1.
Joulukuun 2019 yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.1.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.1.
Ennakkoveron eräpäivä
31.1.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

31.1.
Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä
Jos vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä ja vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2020. Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista on annettava viimeistään 17.2.2020. Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä viimeistään 20.2.2020, ja Vuosi-ilmoitus osakaslainoista viimeistään 24.2.2020.

31.1.
Yhteisön tuloverotus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.9.2019.

Helmikuu
1.2.
Vuoden 2020 verokortit
Vuoden 2020 verokortit tulevat voimaan.

3.2.
Sähköisenä annetun vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä
Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuosi-ilmoitus, osuuskunnan ylijäämien, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2020.

3.2.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa 2019, jäännösveron toinen eräpäivä on 3.2.

5.2.
Rakentamisilmoitukset
Ilmoitin.fi:ssä olevan katkon vuoksi rakentamisilmoitukset syys-joulukuulta 2019 oltava perillä Verohallinnossa.

12.2.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2019 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdevero suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.

12.2.
Työnantajasuoritukset
Tammikuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

Neljännesvuosittain maksettavien loka-joulukuun 2019 työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

12.2.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Joulukuun 2019 arvonlisävero ja arpajaisvero sekä tammikuun 2020 ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

17.2.
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä.

20.2.
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä, viimeinen jättöpäivä.

20.2.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.2.
Tammikuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
24.2.
Vuosi-ilmoitus osakaslainoista
Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

24.2.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
24.2.
Ennakkoveron eräpäivä
29.2.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Maaliskuu
2.3.
Vuosimenettelyssä olevien oma-aloitteisten verojen eräpäivä
Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat arvonlisäveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2019.

2.3.
Kiinteistöyhtymien ja maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoitukset
Kiinteistöyhtymien ja maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake 2Y, 2C, 7K) viimeinen palautuspäivä

2.3.
Metsätalouden veroilmoitus
Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä.

2.3.
Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset
Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 2.3.2020.

2.3.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.10.2019.

2.3.
Arvonlisäveron vuosi-ilmoittajien helmikuun yhteenveto muodostetaan maaliskuun alussa ja toimitetaan OmaVeroon
5.3.
Rakentamisilmoitukset
Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

12.3.
Työnantajasuoritukset
Helmikuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

12.3.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Tammikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä helmikuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

16.3.
Vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten korjaukset
Vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 16.3.2020, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 30.4.2020, jotta tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden verotuspäätöksille.

20.3.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.3.
Helmikuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
23.3.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.3.
Ennakkoveron eräpäivä
31.3.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.11.2019.

31.3.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Huhtikuu
2.4.
Henkilöasiakkaiden veroilmoitus
Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 2.4., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 2.4. Oma määräpäivä näkyy OmaVerosta ja veroilmoituksesta.

Jos tiedot ovat kunnossa, ei tarvitse tehdä mitään. 2.4. on määräpäivänä niillä, jotka palauttavat joko maatalouden veroilmoituksen (2) ja/tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5).

Esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä, jos palautettavana lisäksi maatalouden veroilmoitus (2) ja/tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus (5).

2.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoitus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) palautuspäivä.

2.4.
Maatalouden veroilmoitus
Maatalouden veroilmoituksen (2) viimeinen palautuspäivä.

2.4.
Metsätalouden veroilmoitus
Metsätalouden veroilmoituksen (2C) palautuspäivä, jos lisäksi on palautettava maatalouden veroilmoitus (2) tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus (5).

2.4.
Elinkeinoyhtymien veroilmoitus
Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä.

6.4.
Rakentamisilmoitukset
Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

13.4.
Työnantajasuoritukset
Maaliskuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

13.4.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Helmikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä maaliskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

20.4.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.4.
Maaliskuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.4.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.4.
Ennakkoveron eräpäivä
30.4.
Yhteisöjen energiaveron palautushakemus
Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä.

30.4.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2019.

30.4.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

30.4.
Kiinteistövero
Yhteisöillä ja rajoitetusti verovelvollisilla kuolinpesillä kiinteistöveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 30.4.

Toukokuu
5.5.
Rakentamisilmoitukset
Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

5.5.
Kiinteistövero
Henkilöasiakkailla ja kuolinpesillä, avoimilla yhtiöillä, kommandiittiyhtiöillä sekä elinkeinoyhtymillä kiinteistöveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä 5.5.

7.5.
Henkilöasiakkaiden esitäytetty veroilmoitus
Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 7.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 7.5. Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

12.5.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2020 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.

12.5.
Työnantajasuoritukset
Huhtikuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

Neljännesvuosittain maksettavien tammi-maaliskuun työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

12.5.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Maaliskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä huhtikuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

14.5.
Henkilöasiakkaiden esitäytetty veroilmoitus
Henkilöasiakkaiden, joiden esitäytetylle veroilmoitukselle on merkitty määräpäiväksi 14.5., tulee täydentää veroilmoitusta viimeistään 14.5. Oman määräpäivän näet OmaVerosta ja veroilmoituksestasi. Jos tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

20.5.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.5.
Huhtikuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.5.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
25.5.
Ennakkoveron eräpäivä
31.5.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Kesäkuu
1.6.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.1.2020.

5.6.
Rakentamisilmoitukset
Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

12.6.
Työnantajasuoritukset
Toukokuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

12.6.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Huhtikuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä toukokuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

22.6.
Toukokuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.6.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
22.6.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.6.
Ennakkoveron eräpäivä
30.6.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 29.2.2020.

30.6.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Heinäkuu
1.7.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 1.7. Toisen erän eräpäivä on 1.9.

6.7.
Rakentamisilmoitukset
Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

6.7.
Henkilöasiakkaan veronpalautus
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, veronpalautus maksetaan tilille 6.7.

6.7.
Kiinteistövero
Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt toukokuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.7. Toisen erän eräpäivä on 7.9.

13.7.
Työnantajasuoritukset
Kesäkuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

13.7.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Toukokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä kesäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

20.7.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.7.
Kesäkuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.7.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.7.
Ennakkoveron eräpäivä
31.7.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.3.2020.

31.7.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Elokuu
3.8.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 3.8. Toisen erän eräpäivä on 1.10.

4.8.
Henkilöasiakkaan veronpalautus
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt kesäkuussa, veronpalautus maksetaan tilille 4.8.

5.8.
Rakentamisilmoitukset
Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

6.8.
Kiinteistövero
Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt kesäkuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.8. Toisen erän eräpäivä on 6.10.

12.8.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2020 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.

12.8.
Työnantajasuoritukset
Heinäkuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

Neljännesvuosittain maksettavien huhti-kesäkuun työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

12.8.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Kesäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä heinäkuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

20.8.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.8.
Heinäkuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
24.8.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
24.8.
Ennakkoveron eräpäivä
31.8.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.4.2020.

31.8.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Syyskuu
1.9.
Palautuspäätökset
Energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset ja Ahvenanmaan metsänhoitomaksupäätökset postitetaan asiakkaille.

1.9.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.9. Toisen erän eräpäivä on 2.11.

Jos asiakkaan verotus on päättynyt toukokuussa, jäännösveron toinen eräpäivä on 1.9.

4.9.
Henkilöasiakkaan veronpalautus
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, veronpalautus maksetaan tilille 4.9.

7.9.
Rakentamisilmoitukset
Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

7.9.
Kiinteistövero
Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt heinäkuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 7.9. Toisen erän eräpäivä on 6.11.

14.9.
Työnantajasuoritukset
Elokuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

14.9.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Heinäkuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä elokuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

21.9.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.9.
Elokuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.9.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.9.
Ennakkoveron eräpäivä
30.9.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.5.2020.

30.9.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Lokakuu
5.10.
Rakentamisilmoitukset
Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

6.10.
Kiinteistövero
Jos asiakkaan kiinteistöverotus on päättynyt elokuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.10. Toisen erän eräpäivä on 7.12.

6.10.
Henkilöasiakkaan veronpalautus
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, veronpalautus maksetaan tilille 6.10.

12.10.
Työnantajasuoritukset
Syyskuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

12.10.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Elokuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä syyskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

20.10.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.10.
Syyskuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.10.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.10.
Ennakkoveron eräpäivä
31.10.
Vuoden 2019 verotus päättyy
Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2019 toimitettu asiakkaille

31.10.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Marraskuu
2.11.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 2.11. Toisen erän eräpäivä on 4.1.2021

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt heinäkuussa, jäännösveron toisen erän eräpäivä on 2.11.

2.11.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 30.6.2020.

4.11.
Henkilöasiakkaan veronpalautus
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt syyskuussa, veronpalautus maksetaan tilille 4.11.

5.11.
Rakentamisilmoitukset
Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

6.11.
Kiinteistövero
Jos asiakkaan kiinteistöverotus päättyy syyskuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.11. Toisen erän eräpäivä on 7.1.2021.

12.11.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2020 arvonlisävero sekä ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä): veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.

12.11.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Syyskuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä lokakuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

12.11.
Työnantajasuoritukset
Lokakuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

Neljännesvuosittain maksettavien heinä-syyskuun työnantajasuoritusten maksun eräpäivä.

20.11.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.11.
Lokakuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
23.11.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.11.
Ennakkoveron eräpäivä
30.11.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.7.2020.

30.11.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Joulukuu
1.12.
Jäännösvero
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, ensimmäisen jäännösveron eräpäivä on 1.12. Toisen erän eräpäivä on 1.2.2021

Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt elokuussa, jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.12.

4.12.
Henkilöasiakkaan veronpalautus
Jos henkilöasiakkaan verotus on päättynyt lokakuussa, veronpalautus maksetaan tilille 4.12.

7.12.
Yhteisöjen veronpalautus
Yhteisöjen veronpalautus maksetaan tileille (kun tilikausi on päättynyt 31.12.2019 ja verotus päättyy 31.10.2020).

7.12.
Rakentamisilmoitukset
Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

7.12.
Kiinteistövero
Jos asiakkaan kiinteistöverotus päättyy lokakuussa, kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 7.12. Toisen erän eräpäivä on 8.2.2021.

14.12.
Oma-aloitteisen veron eräpäivä
Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
Lokakuun arvonlisävero ja arpajaisvero sekä marraskuun ennakonpidätykset ja lähdeverot suorituksista, joita ei ilmoiteta tulorekisteriin (esimerkiksi koroista, osingoista ja ylijäämistä) sekä vakuutusmaksuvero.

14.12.
Työnantajasuoritukset
Marraskuun työnantajasuoritusten (ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksun eräpäivä.

21.12.
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.12.
Marraskuun yhteenvedolla olevien erääntyneiden verojen eräpäivä
22.12.
Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
23.12.
Ennakkoveron eräpäivä
31.12.
Yhteisön veroilmoitus
Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.8.2020.

31.12.
Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon
Ulosottouhkaisen yhteenvedon eräpäivän jälkeen maksamaton vero lähetetään ulosottoon ja voidaan julkaista protestilistalla.

Lähetä linkki työkaverillesi / tulosta: