Välkommen till Bokföringsbyrå MEMO Ab:s hemsidor

Vi är en i Lovisa verkande bokföringsbyrå, som är medlem
i Ekonomiadministrationsföbundet i Finland, samt av stiftelsen
för bokföringsinstitutet aukoriserad bokföringsbyrå.
Vår verksamhet har startat redan år 1974, så vi har stor erfarenhet
av ekonomiförvaltning.

Vi är en bokföringsbyrå med full service: I våra tjänster ingår
allt ert företag behöver inom ekonomiförvaltningen.

Bokföring och bokslut (EBR-auktoriserad)
Skattedeklaration och andra skatteärenden
Skatteplanering och skattekonsultering
Bokslutsanalyser
Budgetering och finansieringsplanering
Inköps och försäljningsreskontra
Rådgivning i ekonomiärenden
Löneräkning och -bokföring
Bankförbindelser och betalningsrörelse
Revision (GRM-auktoriserad)
Företagsbildning och ändringar i bolagsformen